ประวัติองค์กร

rtf_24.png
bgg.jpg

บริษัท รอยัล ไทยฟรุ๊ต จำกัด  จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 ประกอบกิจการผลิต และจำหน่าย ผลไม้แปรรูป  เพื่อจัดจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทฯ เห็นว่าผลไม้ไทยมีมากมายหลายชนิด และเป็นที่นิยมบริโภคของคนไทยและชาวต่างชาติ แต่ผลไม้ บางชนิดหาทานได้ในบางฤดูที่มีผลผลิตออกเท่านั้นไม่สามารถเก็บไว้ทานได้ตลอดทั้งปี


บริษัทฯ ได้เห็นถึงปัญหานี้ จึงได้ผลิตผลไม้อบแห้งด้วยระบบ Dehydration ซึ่งเป็นเทคโนโลยี่การผลิตที่ทันสมัย  สามารถยืดอายุผลไม้สดให้ เก็บได้นาน และยังมีคุณค่าทางโภชนาการครบเหมือนผลไม้สด เช่น สับปะรดอบแห้ง มะม่วงอบแห้ง ลำใยอบแห้ง และผลไม้ไทยชนิดอื่น ๆ

 

ด้วยชื่อเสียงของผลไม้ไทยซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก บริษัทฯ มีเป้าหมายส่งออกผลไม้อบแห้งไปจำหน่ายยัง ต่างประเทศเพื่อเป็นการขยายตลาดผลไม้ไทย และเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ให้มีตลาดรองรับ ผลไม้ที่ออกตามฤดูกาลให้ขายได้ในราคาที่เหมาะสม

haccp.gif
gmp thai fruits.gif